Kemesta ry:n tehtävät

Kemesta ry on yksi Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisöistä

Kemesta ry.n toimintaa ohjaavat sekä yhdistyksen säännöt että SFS:n kanssa solmittu toimialayhteisösopimus. Toimialayhteisösopimuksessa mm. listataan ne CEN:n ja ISO:n tekniset komiteat, jotka Suomen hajautetussa standardisointijärjestelmässä kuuluvat Kemesta ry:n vastuulle.

Käytännössä Kemesta ry tekee seuraavaa:
 • organisoi kansallisten standardisointikomiteoidensa työn
 • järjestää kansallisten komiteoiden kokoukset
 • hoitaa kansallisten komiteoiden sihteeritehtävät
 • viestittää työhön osallistuville uusista standardisointidokumenteista
 • lähettää lausuntopyynnöt
 • kokoaa lausunnot
 • hoitaa vastuualueensa osalta Suomen lausuntojen antamisen CEN:lle ja ISO:lle
 • kirjaa osallistujat CEN ja ISO tietokantoihin
 • käännättää standardeja Suomeksi
 • koordinoi toimialansa kansallisten standardien laatimisen
 • osallistuu SFS:n ja muiden toimialayhteisöjen kanssa toiminnan kehittämiseen