Standardit

Mikä standardi on?

Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardi on luonteeltaan suositus, mutta viranomaiset saattavat edellyttää standardien käyttöä. Standardi on kirjallinen julkaisu, jonka standardisoinnista huolehtiva viranomainen, järjestö tai muu tunnustettu elin on hyväksynyt.

Standardit voidaan luokitella eri ryhmiin esim. seuraavasti:
  • tuotestandardit, kuten tuotekuvaukset, -mitoitukset ja -luokitukset
  • menetelmästandardit, kuten testaus- ja määritysmenetelmät
  • järjestelmästandardit, esim. laatu-, ympäristö- ja hallintajärjestelmien vaatimuksia esittävät

Standardien lisäksi standardisointityössä valmistetaan myös muita tuotteita. Tällaisia ovat mm.
  • tekninen spesifikaatio, TS
  • tekninen raportti, TR
  • CEN:n työryhmäsopimus, CWA

Kaikkiaan Kemesta ry:n toimialueella on julkaistu hieman yli 1 800 eurooppalaista CEN-standardia ja 2 000 kansainvälistä ISO-standardia. Lisäksi on joukko kansallisia SFS-standardeja.

Standardeja ja muista julkaisuja voi hankkia SFS:n verkkokaupasta
SFS Verkkokauppa