Kun osallistut standardointiin

  • saat etukäteen tietoa tulevista standardeista
  • pääset vaikuttamaan standardien sisältöön
  • näet kaikki dokumentit
  • voit osallistua ulkomaisiin kokouksiin
  • voit anoa matka-avustusta

  • kansainvälisen osallistumisen edellytys on jäsenyys kansallisessa standardointiryhmässä
  • kansallisen standardointiryhmän jäsen saa tunnukset standardointiportaaleihin

Standardointityöhön osallistuminen

Vain osallistumalla voi vaikuttaa

Miksi osallistuminen on tärkeää?

Standardiluonnoksia koskevat lausuntopyynnöt ovat kaikkien saatavissa, mutta vaikuttamismahdollisuudet standardien sisältöön ovat tässä vaiheessa rajalliset. Parhaiten sisältöön voi vaikuttaa siinä vaiheessa, kun standardiehdotusten tekstejä laaditaan. Tämän vuoksi on tärkeää osallistua CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden työryhmien (working group, WG) työhön. Osallistuminen CEN:n ja ISO:n työhön edellyttää kuitenkin jäsenyyttä kansallisessa standardointiorganisaatiossa. Suomen hajautetussa standardointijärjestelmässä tämä tarkoittaa osallistumista jonkin Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisön (TAY) työhön.

Kuka voi osallistua?

Standardointityöhön osallistuminen on avointa kaikille. SFS on laatinut oppaan standardointiin tuleville asiantuntijoille:
Osallistu ja vaikuta-opas

Osallistumisen ehdot

Osallistujat maksavat Kemesta ry:lle vuosittain osallistumismaksun, joka on vuonna 2024
  • 1 000 €/henkilö/kansallinen standardointiryhmä.
  • Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö saman kansallisen standardointiryhmän työhön, toinen ja sitä seuraavat henkilöt maksavat 500 €/kansallinen standardointiryhmä.

Osallistujat noudattavat kansallisille standardointiryhmille laadittuja toimintasääntöjä.
Kansallisen standardointiryhmän toimintasääntö
Standardointityöhön osallistuvat henkilöt sitoutuvat noudattamaan standardointiryhmän toimintasääntöä ja siinä kuvattua standardointiaineiston jakelua ja tekijänoikeuksia koskevia ehtoja.
Sitoutumislomake

Kansainvälisen standardointitoiminnan käytäntöjen mukaisesti SFS on rekisterinpitäjä ISO:n ja CEN:n sekä suomalaiseen standardointiin osallistuvien tai niitä seuraavien henkilötietojen osalta. Lue lisää osoitteesta
SFS:n tietosuojaseloste

Kemesta ry kerää henkilötietoja laskutusta varten ja toimii niiden tietojen rekisterinpitäjänä.
Yhdistys

13.12.2023