Toimialan CEN komitea

CEN/TC 462 Regulated chemicals in products

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 462 toiminta

Säännellyt kemikaalit tuotteissa

Tekninen komitea CEN/TC 462 perustettiin vuonna 2019 käsittelemään EU:n REACHin alaisia kemikaaleja erityisesti muovi- ja kumituotteissa. Komitean työtä seuraa toistaiseksi Kemesta ry:n toimisto.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Komitea perustettiin EU-komission standardointipyynnön M/556 pohjalta: Standardointipyyntö liittyy REACHissä oleviin polysyklisiin aromaattisiin hiilivety-yhdisteisiin (PAH-yhdisteet), joita on kumi- ja muovituotteissa. Tähän perustuen komitean ensimmäinen tavoite on luoda horisontaaliset analyysimenetelmät. Työssä keskitytään erityisesti näytteenottoon ja -valmisteluun sekä säänneltyjen aineiden kvantitatiiviseen määrittämiseen.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
CEN/TC 462:n standardien valmisteluun vaikuttaa kemikaalilainsäädäntö. Standardointi auttaa alan suomalaisia yrityksiä todentamaan tuotteiden turvallisuus ja lainmukaisuus EU-alueella ja pysymään tietoisina alan uusimmista ja tulevista vaatimuksista, vaikuttamaan niihin ja samalla huolehtimaan niiden kilpailukyvystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kansallinen standardointiryhmä perustetaan kuvatulle standardointialueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.