Toimialan ISO komitea

ISO/TC 266 Biomimetics

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 266 toiminta

Biomimetiikka

Biomimetiikan standardointia hoitaa tekninen komitea ISO/TC 266, joka perustettiin vuonna 2012. Kyseessä on luonnon materiaalien, rakenteiden ja toimintojen soveltaminen hyötykäyttöön. Aiheesta tehdään runsaasti tutkimusta ympäri maailmaa erityisesti yliopistoissa. Suomi toimii tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 266:ssa.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Vaikka luonnon jäljittelemistä on tapahtunut kautta aikojen, ilmiöiden tekninen selvittäminen on mahdollista vasta nykytekniikan avulla. Erityisesti nanotekniikan kehittyminen antaa uusia soveltamismahdollisuuksia alalle. Käsitteistön ja terminologian standardointi on ensimmäinen askel, jotta ala puhuisi samaa kieltä.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
ISO/TC 266:n työ on käynnissä, ja erityisesti Saksassa ja Japanissa aiheesta on tehty runsaasti tutkimusta. Myös Suomessa yliopistot ovat järjestäneet aiheesta kursseja. On tärkeää olla mukana uusien teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa, jotta Suomen teollisuus pysyisi mukana kansainvälisessä kilpailussa tai voisi olla siinä jopa edelläkävijä.

Kansallinen standardointiryhmä perustetaan biomimetiikan alueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.