Toimialan ISO komitea

ISO/TC 255 Biogas

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 255 toiminta

Biokaasu

Kansainvälinen tekninen komitea ISO/TC 255, joka käsittelee biokaasun standardointia, perustettiin vuonna 2010. Sihteeristöä hoitaa Kiina. Komitea on nyt aktivoitunut ja valmistelee standardia biokaasuun liittyvistä termeistä ja luokituksista, jotka koskevat mm. biokaasutuotannon anaerobista mädätystä, biomassan kaasutusta, energian tuottamista biomassalähteistä ja biokaasun hyödyntämiseen liittyviä turvallisuus- ja ympäristönäkökantoja sekä suorituskykyä. Suomi toimii vielä tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 255:ssä.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Biokaasun tuotanto ja käyttö liittyvät kiinteästi menossa oleviin ilmasto-, luonnonvarojen riittävyys- ja jätteidenhyödyntämishankkeisiin. Asia on siis tärkeä, ja sekä käsitteistön, laitteiden että tuotteiden standardointi auttaa edistämään alan kehittymistä.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomessa panostetaan vahvasti Cleantech-hankkeisiin. Biokaasun voidaan katsoa kuuluvan tähän kokonaisuuteen. On tärkeää, että suomalaiset yritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin toimintoihin ja varmistavat siten asemansa maailmanmarkkinoilla ja kilpailukykynsä. Standardointiin osallistuminen on yksi väylä tähän.

Toimialan standardoinnin nimellinen kansallinen vastuukomitea, joka ei ole ollut vielä aktiivinen:
  • Kemesta 16 - Biokaasu