Personnel in Kemesta

Chief Advisor Minna Annala minna.annala a kemesta.fi
Tel. +358 44 527 3337
Minna Annala

Assistant Anita Koponen

Anita Koponen

Contact information

Kemesta ry
Eteläranta 10
PL 4
00131 Helsinki

info a kemesta.fi

Kemesta Association is located in the Chemical Industry Federation facilities in Helsinki. The address is Eteläranta 10, 00130 Helsinki.