Standardointi

Aihealueet

Kemesta ry:n vastuulla ovat Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n aikaisemmat standardointitoiminnot. Aihealueet käsittävät mm. sellun, paperin ja kartongin, kalusteiden, maalien, lannoitteiden, kosmetiikan, räjähteiden, ilotulitteiden ja kuljetettavien kaasuastioiden standardoinnin. Kumialan standardoinnin vastuu siirtyi Kemesta ry:lle vuoden 2014 alusta lähtien. Vastuualueeseen kuuluu myös joukko bio-alkuisia standardointiaiheita, kuten biopohjaiset tuotteet, biomassan kesätävyyskriteerit, bioteknologia ja kiinteät biopolttoaineet. Viimeksi mainittujen aihealueiden standardointi tulee entisestään lisääntymään.

Kansalliset ryhmät

Kemesta ry:llä on 17 kansallista standardointiryhmää:
 • Biokaasu (ei aktiivinen)
 • Biomassan kestävyyskriteerit
 • Biopohjaiset tuotteet (seuraa myös biopinta-aktiivisia aineita)
 • Bioteknologia
 • Kalusteet
 • Kiinteät biopolttoaineet
 • Kuljetettavat kaasuastiat
 • Kumi
 • Lannoitteet ja kalkitusaineet
 • Liimat
 • Maalit ja lakat
 • Muovit
 • Paperi, kartonki ja sellu
 • Puu- ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä
 • Räjähteet
 • Työperäinen altistuminen
 • Vety ja kaasujen analytiikka

Kemesta ry:n vastuulla on lisäksi standardointialueita, joilla ei ole kansallista standardointiryhmää ja joiden standardointiin liittyvät lausunnot Kemesta ry:n toimisto hoitaa erillisen sähköisen jakelun kautta:
 • Biomimetiikka
 • Fotokatalyysi
 • Kemikaalit
 • Kosmetiikka
 • Pinta-aktiiviset aineet
 • Säännellyt kemikaalit tuotteissa

Kansalliset standardointiryhmät perustetaan yo. osa-alueille, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.

Kukin kansallinen standardointiryhmä ja osa-alue osallistuu yhden tai useamman CEN:n ja/tai ISO:n teknisen komitean toimintaan.
Kemesta ry:n eurooppalaiset ja kansainväliset TC-vastuut

11.7.2023