Toimialan ISO komitea

ISO/TC 47 Chemicals

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 47 toiminta
SFS-standardit:
Epäorgaaniset kemikaalit
Orgaaniset kemikaalit

Kemikaalit

Kemikaalien standardoinnista vastaa ISO/TC 47, jonka työtä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto. ISO/TC 47 on perustettu jo vuonna 1947 ja sitä vetää Japani. Tekninen komitea on laatinut yli 100 peruskemikaaleihin liittyvää ISO-standardia 1970- ja 1980-luvulla. Komitealla ei ole ollut aktiivista standardointitoimintaa useaan vuoteen.

Työn merkittävyys ja tavoitteet

ISO/TC 47:n työn tavoitteena on laatia standardeja yleisesti koko kemianteollisuudelle, erityisesti peruskemiallisille tuotteille, joita käytetään laajasti eri toimialueilla ja joita mitkään muut ISO:n tekniset komiteat eivät laadi.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Koska kemikaalien riskinhallinta ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-asioissa (EHS) on maailmanlaajuinen kysymys, pyrkii ISO/TC 47 kehittämään testimenetelmiä vaarallisten aineiden määrittämiseksi kemiallisista tuotteista. Vaarallisten aineiden käyttö on hyvin säädeltyä ja siten niiden määrittäminen standardien mukaan edistää kemiallisten riskien vähenemistä sekä helpottaa maailmanlaajuisesti kaupan tuotteiden liikkumista.

Kansallinen standardointiryhmä perustetaan kemikaalien alueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.