Standardikokoelmat

SFS Online - standardit aina ajan tasalla


SFS Online on palvelu, jossa käyttäjä voi lukea standardeja kirjautumalla selaimella omaan kokoelmaansa. SFS Online päivittyy säännöllisesti, joten standardit ovat aina ajan tasalla ja käytettävissä milloin tahansa, 24/7. SFS Onlineen voi itse valita halutunlaiset standardikokoelmat joko aihealueittain ja/tai yksittäisin standardein.
SFS Online

Käsikirjat


Käsikirjat ovat perinteisiä, painettuja standardikokoelmia. Niihin on koottu esimerkiksi
  • jonkin aihealueen kaikki tärkeimmät standardit
  • jokin päästandardi ja sen tärkeimmät viitestandardit
  • jonkin aihealueen standardeja ja aiheeseen liittyvää tukimateriaalia, kuten lainsäädäntöä ja opastusta standardin käyttöön

Kemestan toimialalta löytyvät seuraavat käsikirjat:
  • SFS-käsikirja 35 Kiinteät biopolttoaineet

Osa 1: Terminologia, luokitusjärjestelmät ja laadunvarmistus sekä analyysitulosten muuntaminen eri ilmoittamisperustoille, 2015

  • SFS-käsikirja 68 Metallien korroosionestomaalaus

Osa 1: Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä ja termistandardit, 2020
Osa 2: Kenttätestausmenetelmät I, 2008
Osa 3: Kenttätestausmenetelmät II, tulossa uusintapainos 2021

Luettelo kaikista julkaistuista SFS-käsikirjoista löytyy aihealueittain eriteltynä SFS:n sivuilta.