Uutisarkisto 2015

  • Uudet johtamisen standardit ISO 9001 ja ISO 14001 esittelyssä 1.12.2015 SFS:n aamukahvitilaisuudessa

    21.10.2015

    Suomen Standardisoimisliitto SFS järjestää tiistaina 1. joulukuuta maksuttoman aamukahvitilaisuuden uudistuneista johtamisen standardeista ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Näiden tunnettujen ja laajasti käytettyjen standardien avulla on hyvä kehittää organisaation toimintaa. Standardit korostavat riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Standardisoimisliitto julkaisee standardit ISO 9001 ja ISO 14001 marraskuussa suomeksi. Lue lisää

  • Biopohjaiset tuotteet ja niiden standardisointi biotalouden keskiössä

    13.3.2015

    Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeä osa biotaloutta, joka nähdään yhtenä tärkeimmistä lähteistä talouskasvun ja työllisyyden kasvattamiseksi tulevaisuuden Euroopassa. Biopohjaisten tuotteiden edut saattavat sisältää lisätoimintoja, tehokkaampaa luonnonvarojen käyttöä sekä muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN on kehittää standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä tuotteiden läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Lue lisää