Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 260
Fertilizers and liming materials

ISO/TC 134
Fertilizers and soil conditioners

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 260 toiminta
ISO/TC 134:n toiminta
SFS-standardit ja raportit

Lannoitteet ja kalkitusaineet

Lannoitteiden ja kalkitusaineiden standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 260 ja ISO/TC 134. Standardoinnissa seurataan ja osallistutaan lannoitteisiin ja kalkitusaineisiin liittyvien merkintöjen, fysikaalisten ja kemiallisten testimenetelmien sekä turvallisuuteen liittyvien standardien valmisteluun. Työskentelyn pääpaino on kauan ollut eurooppalaisessa standardoinnissa, mutta myös kansainvälinen taso on jälleen aktivoitunut.

Työn merkitys ja tavoitteet
Lannoite- ja kalkitusaineteollisuuden eurooppalainen standardointityö liittyy voimakkaasti alan lainsäädäntöön, jonka uusiminen sekä EU-tasolla että sen myötä Suomessa on parhaillaan menossa. Standardoinnin ja standardointityöhön osallistuvien henkilöiden panos tulee olemaan entistä suurempi uudistettavassa lannoitelainsäädännössä, joka tulee sisältämään myös kalkitusaineet, orgaaniset lannoitteet sekä teollisuuden sivutuotteiden käyttämisen lannoitteena. Eurooppalaiselle standardointityölle on komission mandaatit (M/335, M/418 and M/454).

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomi on toiminnallaan saanut edistettyä testimenetelmien kehittämistä sellaisiksi, että ne soveltuvat alan suomalaisten tuottajien käyttöön. Myös lannoitedirektiivien ja standardien keskinäistä yhteyttä on saatu selkiytettyä. Asiaan on vaikuttanut se, että työhön osallistuu sekä yritysten että viranomaisten edustajia. Työssä voidaan vaikuttaa alan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyyn ja edistää lannoiteturvallisuutta.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 11 - Lannoitteet ja kalkitusaineet

Komitea seuraa myös SFS:n vastuulla olevaa CEN/TC 400:n toimintaa, joka laatii horisontaalistandardeja liittyen lietteiden, biojätteiden ja maaperän analyyseihin.