Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 207
Furniture

CEN/TC 364
High chairs and learning towers

ISO/TC 136 Furniture

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 207
CEN/TC 364 toiminta
ISO/TC 136:n toiminta
SFS-standardit:
Huonekalut

Kalusteet

Kalusteiden standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 207, CEN/TC 364 sekä ISO/TC 136. Kalusteet-alueella laaditaan standardeja, jotka koskevat koti-, keittiö-, kylpyhuone-, toimisto-, ulko-, julkitila- ja koulukalusteisiin liittyviä spesifikaatioita, terminologiaa, luokitusta ja testauksia.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Kalusteita käytetään kaikkialla, ja niihin liittyy runsaasti tuoteturvallisuuskysymyksiä. Niiden on siis täytettävä tuoteturvallisuusdirektiivin vaatimukset. Kaluste katsotaan turvalliseksi Euroopassa, mikäli se on eurooppalaisen standardin mukainen. Kalusteiden ympäristöselosteet tulee laatia rakennusten kestävän kehityksen komitean (CEN/TC 350) ja rakennustuotteiden vaarallisten aineiden komitean (CEN/TC 351) mukaan.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomalaiseen kalusteteollisuuteen kohdistuu hyvin paljon kilpailua. Yritykset joutuvat laatimaan ympäristöselosteita ja arvioimaan puutuotteiden vaarallisten aineiden päästöjä sisäilmaan. Seuraamalla standardien kehittämistä ja osallistumalla siihen suomalaiset alan yritykset pystyvät paremmin pitämään yllä kilpailukykyään.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 02 - Kalusteet