Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 172
Pulp, paper and board

ISO/TC 6
Paper, board and pulps

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 172 toiminta
ISO/TC 6:n toiminta
SFS-standardit:
Paperi ja kartonki
Sellu
Paperituotteet

Paperi, kartonki ja sellu

Paperi-, kartonki- ja sellualan standardointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 172 ja ISO/TC 6. Komiteoissa laaditaan sellulle, paperille ja kartongille spesifikaatio-, terminologia-, luokitus- ja testausstandardeja. Työn painopiste on kansainvälisessä ISO-standardoinnissa, jonka menetelmät julkaistaan pääsääntöisesti myös eurooppalaisina standardeina.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Paperi-, kartonki- ja sellualueen standardoinnilla on suuri merkitys näiden tuotteiden käytettävyyden ja ominaisuuksien kannalta. Painotuote- ja pakkausvalmisteiden täytyy olla yhteensopivia, niiden ei tule aiheuttaa haittavaikutuksia käytössä, ja niiden on oltava kierrätettäviä. Standardoinnin avulla saadaan yhteismitallisia ominaisuuksien määrittelyjä kansainvälisillä markkinoilla.

Vaikutus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomen talouden vahvuus on vuosikymmenet rakentunut suurelta osin metsäteollisuuden pohjalle. Kansainvälinen kilpailu alalla on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Standardoinnilla voidaan myös vaikuttaa suomalaisen massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden intressien ja erityispiirteiden huomioon ottamisesta uusille tuotteille. Alan teollisuus etsii ja kehittää aktiivisesti uusia tuotteita, joiden markkinoilla hyväksyttävyyden kannalta standardointi on ensiarvoisen tärkeää.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 01 - Paperi, kartonki ja sellu

Paperi- sellu- ja kartonkialalla käytetään CEN- ja ISO-standardien lisäksi myös pohjoismaisia SCAN-testimenetelmiä, joita löytyy kohdasta Julkaisut:SCAN-testimenetelmät
Lisää tietoa metsäteollisuudesta:
Metsäteollisuus ry