Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 392 Cosmetics

ISO/TC 217 Cosmetics

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 392 toiminta
ISO/TC 217 toiminta
SFS-standardit ja raportit

Kosmetiikka

Kosmetiikan standardoinnista vastaa CEN/TC 392 sekä ISO/TC 217, joiden työtä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto. Suomi toimii tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 217:ssä.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Kosmetiikan standardoinnissa käsitellään mm. pakkauksia, merkintöjä, mikrobiologisia ja kemiallisia analyysejä sekä GMP:tä (Good Manufacturing Practice). EU:ssa työ perustuu kolmeen mandaattiin. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman laajalti käyttökelpoiset standardit kansainvälisten ja kansainvälistyvien yritysten käyttöön. Myös turvallisuusasiat ovat tärkeitä ihokosketuksessa oleville tuotteille.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Kosmetiikkaa käyttävät kaikki, joten sillä, kuinka hyvin tuotteiden toimivuus ja turvallisuus on testattu ja varmistettu, on suuri merkitys. Myös suomalaiset kosmetiikan valmistajat myyvät tuotteitaan maailmanlaajuisesti, joten kansainvälisten standardien sisältöön vaikuttaminen on tärkeää niiden kilpailukyvylle. Kosmetiikka on yksi niitä alueita, joissa pohjoisen sääolosuhteiden ottamisesta huomioon tulee huolehtia.

Kansallinen standardointiryhmä perustetaan kosmetiikan alueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.