Toimialan CEN komitea

CEN/TC 411
Bio-based products
CEN/TC 276
Surface active agents
CEN/C 454 Algae and algae products

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 411 toiminta
SFS-standardit ja raportit
CEN/TC 276 toiminta
SFS-standardit ja raportit
CEN/TC 454 toiminta

CENin sivuilta lisätietoa, mm. termeistä:
Bio-based products

Biopohjaiset tuotteet

Biopohjaisten tuotteiden standardointia hoitaa eurooppalainen tekninen komitea CEN/TC 411. Komitea laatii standardit biopohjaisille tuotteille EU-komission myöntämien mandaattien (M491 ja M/492) mukaisesti. Standardit tulevat kattamaan biopohjaisten tuotteiden terminologian, bioliuottimet, biopitoisuuden määritysmenetelmät, kestävyyskriteerit ja elinkaariarvioinnin sekä sertifiointi- ja tuoteselostustyökalut.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Maailmanlaajuisten kehityssuuntien mukaisesti biopohjaisten tuotteiden valmistaminen, käyttö ja merkitys tulevat voimakkaasti lisääntymään. Niinpä EU-komissio antoi vuonna 2011 kaksi mandaattia biopohjaisten tuotteiden horisontaalistandardien laatimiseksi tällaisten tuotteiden markkinoille saamisen edistämiseksi. Työ on osa EU:n Lead Market-hanketta.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomelle biopohjaisten tuotteiden standardointi on tärkeää siksi, että Suomessa on jo nyt biopohjaisuuteen perustuvaa tuotteiden valmistusta, ja sitä tulee olemaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Alalla on suuri merkitys Suomen teollisuuden uudistumiselle ja sitä kautta koko kansantaloudelle. Kyseessä on myös standardointialue, joka yhdistää Kemesta ry:n perustajajäseniä.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 10 - Biopohjaiset tuotteet

Komitea seuraa myös eurooppalaista standardointityötä CEN/TC 276 "Pinta-aktiiviset aineet", jossa on alkanut biopinta-aktiivisten aineiden standardointi.