Uudistettuja maalialan SFS-standardeja pinnoitteiden laadun varmistamiseksi julkaistu

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 22.4.2014

Teräspinnan tila juuri ennen pinnoitusta vaikuttaa merkittävästi pinnoituksen kestävyyteen. Lisäksi korroosio ja muu pinnoitteiden huononeminen kuten viillot heikentävät pinnoitteen kauneutta ja kestävyyttä. Uudistetut standardit, jotka kuvaavat eri menetelmiä pinnoitteiden laadun arvioinnissa, on nyt käännetty Suomeksi.

SFS-EN ISO 8503-2:2014 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Suihkupuhdistettujen teräspintojen pinnankarheuden ominaisuudet. Osa 2: Raesuihkupuhdistetun teräksen pintaprofiilin arviointimenetelmä. Vertailumenetelmä
Tässä standardissa kuvataan silmämääräiseen tarkasteluun ja kosketukseen perustuva karheusasteen arviointimenetelmä. Menetelmällä arvioidaan pintaprofiileita ennen pinnan käsittelyä, kun pintaprofiili on aikaansaatu sinko- tai paineilmaraesuihkupuhdistuksella, tyhjiöpuhalluksella, kosteusinjektioraesuihku-puhdistuksella, märkä paineilmaraesuihkupuhdistuksella tai lietesuihkupuhdistuksella. Nämä raesuihku-puhdistusmenetelmät kuvataan standardissa SFS-EN ISO 8504-2.

Vertailukappaleita voidaan käyttää myös, kun arvioidaan muiden raesuihkupuhdistettujen pintojen laatua.

SFS-EN ISO 9227:2014 Korroosiokokeet keinotekoisissa kaasuympäristöissä. Suolasumukokeet
Standardi kuvaa keinon korroosiolta suojattujen tai suojaamattomien eri metallisten materiaalien laadulliseen vertailuun. Se määrittelee laitteiston, kemikaalit ja toimintatavan, kun käytetään neutraalia suolasumukoetta (NSS), etikkahapposuolasumukoetta (AASS) tai kuparilla kiihdytettyä etikkahapposuolasumukoetta (CASS) metallisten materiaalien korroosionkestävyyden testaamiseen.

Siinä kuvataan myös menetelmä, jolla arvioidaan koekammion olosuhteiden korrodoivuutta.

Suolasumukokeet sopivat yleensä korroosionestokokeiksi, kun analysoidaan nopeasti pinnoitteiden epäjatkuvuuskohtia, huokosia tai vaurioita. Lisäksi laadunvalvontatarkoituksessa voidaan tehdä vertailuja samalla pinnoitteella pinnoitettujen koekappaleiden välillä.

SFS-EN ISO 4628-8:2014 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten vaurioiden esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osa 8: Viiltoa tai muuta pinnoitteeseen tehtyä vauriota ympäröivän
irtoamisen ja korroosion arviointi

Standardisarjan tässä osassa määritellään menetelmä, jolla arvioidaan pinnoitetulla levyllä tai muulla pinnoitetulla koekappaleella olevan viillon tai muun keinotekoisen vaurion ympärillä esiintyvää, korroosiota aiheuttavista ympäristöolosuhteista aiheutunutta irtoamista ja korroosiota.

Tässä osassa ei käsitellä pistekorroosion tai pistesyöpymien syvyyden arviointia. Standardisarjan osassa 1 määritellään maalipinnoitteiden vaurioiden määrän ja koon sekä pinnoitteiden yhtenäisten ulkonäkömuutosten luokittelujärjestelmä ja esitetään pääpiirteissään sen perusperiaatteet. Muissa osissa esitetään kuvastandardeja tai muita menetelmiä määrätyn tyyppisten vaurioiden arviointiin.

Standardien tilaukset:
Sähköposti: sales a sfs.fi
Verkkokauppa: sales.sfs.fi
Puh. 09 1499 3353, myynti

Takaisin