Standardi SFS 3358 Maalaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen päivitetty

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 28.7.2016

Standardi SFS 3358:2016 korvaa vuoden 2008 version. Standardin velvoittavat viittaukset ja kirjallisuus sekä standardin viitteet on päivitetty vastaamaan nykyisiä ohjeita, standardeja ja säädöksiä.

Standardia SFS 3358 sovelletaan maalaukseen liittyvään toimintaan, jossa voi syntyä räjähdysvaarallisia
kaasu-ilma-, sumu ja pöly-ilmaseoksia käytettäessä orgaanisia nestemäisiä tai jauhemaisia maaleja. Tätä standardia voidaan soveltaa myös käsiteltäessä liimaa, laminointi-, ruosteenesto- tai kyllästysainetta tai vastaavaa ainetta, jotka ovat erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä, syttyviä palavia nesteitä ja palavia nesteitä joiden leimahduspiste on 60 °C … 100 °C.

Standardissa annetaan ohjeita:
  • räjähdysvaaran selvittämiseen ja sen merkityksen arviointiin, räjähdyksen estämiseen ja räjähdyksiltä suojautumiseen,
  • tilaluokitukseen,
  • räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden valitsemiseen,
  • maalaamolaitoksen sijoittamiseen ja rakenteisiin,
  • räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan.

Tätä standardia ei sovelleta käsin suoritettavaan sivellin- ja telamaalaustoimintaan. Standardia ei myöskään sovelleta pienimittakaavaiseen toimintaan, kuten vähäiseen korjausmaalaukseen, jos toiminnan vaaran ja riskienarvioinnin perusteella toiminnasta ei aiheudu standardissa tarkoitettua räjähdysvaaraa.

Standardissa ei ole otettu huomioon palavien nesteiden käytöstä aiheutuvaa mahdollista terveydellistä haittaa ja työhygieenisiä vaatimuksia.

Standardi on myynnissä SFS:n verkkokaupassa: SFS verkkokauppa

Takaisin