Kumialan standardisointi Kemestalle

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 28.3.2014

Kumialan standardisointivastuu siirtyi YTL:ltä Kemesta ry:lle vuoden alusta lähtien.

Kumialan neljän teknisen komitean TAY-vastuu siirtyi YTL:ltä pysyvästi Kemesta ry:lle vuoden 2014 alussa:
- CEN/TC 208 Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
- CEN/TC 218 Rubber and plastic hoses and hose assemblies
- ISO/TC 31 Tyres, rims and valves
- ISO/TC 45 Rubber and rubber products

Yo. tekniset komiteat ovat julkaisseet yhteensä yli 500 standardia ja niillä on parhaillaan käynnissä lähes 170 työaihetta. Standardisointityötä valvomaan on perustettu kansallinen standardisointikomitea Kemesta 15 - Kumi.

Takaisin