Kun osallistut standardisointiin

  • saat etukäteen tietoa tulevista standardeista
  • pääset vaikuttamaan standardien sisältöön
  • näet kaikki dokumentit
  • voit osallistua ulkomaisiin kokouksiin
  • voit anoa matka-avustusta

  • kansainvälisen osallistumisen edellytys on jäsenyys kansallisessa standardisointiryhmässä
  • kansallisen standardisointiryhmän jäsen saa tunnukset stardisointiportaaleihin


Standardisointityöhön osallistuminen

Vain osallistumalla voi vaikuttaa

Miksi osallistuminen on tärkeää?

Standardiluonnoksia koskevat lausuntopyynnöt ovat kaikkien saatavissa, mutta vaikuttamismahdollisuudet standardien sisältöön ovat tässä vaiheessa rajalliset. Parhaiten sisältöön voi vaikuttaa siinä vaiheessa, kun standardiehdotusten tekstejä laaditaan. Tämän vuoksi on tärkeää osallistua CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden työryhmien (working group, WG) työhön. Osallistuminen CEN:n ja ISO:n työhön edellyttää kuitenkin jäsenyyttä kansallisessa standardisointiorganisaatiossa. Suomen hajautetussa standardisointijärjestelmässä tämä tarkoittaa osalllistumista jonkin Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisön (TAY) työhön.

Kuka voi osallistua?

Standardisointityöhön osallistuminen on avointa kaikille. SFS on laatinut oppaan standardisointiin tuleville asiantuntijoille:
Osallistu ja vaikuta-opas

Osallistumisen ehdot

Osallistujat maksavat Kemesta ry:lle vuosittain osallistumismaksun, joka on vuonna 2023
  • 1 000 €/henkilö/kansallinen standardisointiryhmä.
  • Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö saman kansallisen standardisointiryhmän työhön, toinen ja sitä seuraavat henkilöt maksavat 500 €/kansallinen standardisointiryhmä.

Osallistujat noudattavat kansallisille standardisointiryhmille laadittuja toimintasääntöjä.
Kansallisen standardisiointiryhmän toimintasääntö
Standardisointityöhön osallistuvat henkilöt sitoutuvat noudattamaan standardisiointiryhmän toimintasääntöä ja siinä kuvattua standardointiaineiston jakelua ja tekijänoikeuksia koskevia ehtoja.
Sitoutumislomake

Kansainvälisen standardointitoiminnan käytäntöjen mukaisesti SFS on rekisterinpitäjä ISOn ja CENin sekä suomalaiseen standardisiointiin osallistuvien tai niitä seuraavien henkilötietojen osalta. Lue lisää osoitteesta
SFS:n tietosuojaseloste

Kemesta ry kerää henkilötietoja laskutusta varten ja toimii niiden tietojen rekisterinpitäjänä.
Yhdistys

27.1.2023