Kun osallistut standardisointiin

  • saat etukäteen tietoa tulevista standardeista
  • pääset vaikuttamaan standardien sisältöön
  • näet kaikki dokumentit
  • voit osallistua ulkomaisiin kokouksiin
  • voit anoa matka-avustusta

  • kansainvälisen osallistumisen edellytys on jäsenyys kansallisessa standardisointikomiteassa
  • kansallisen standardisointikomitean jäsen saa tunnukset komitean nettisivuille


Standardisointityöhön osallistuminen

Vain osallistumalla voi vaikuttaa

Miksi osallistuminen on tärkeää?

Standardiluonnoksia koskevat lausuntopyynnöt ovat kaikkien saatavissa, mutta vaikuttamismahdollisuudet standardien sisältöön ovat tässä vaiheessa rajalliset. Parhaiten sisältöön voi vaikuttaa siinä vaiheessa, kun standardiehdotusten tekstejä laaditaan. Tämän vuoksi on tärkeää osallistua CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden työryhmien (working group, WG) työhön. Osallistuminen CEN:n ja ISO:n työhön edellyttää kuitenkin jäsenyyttä kansallisessa standardisointiorganisaatiossa. Suomen hajautetussa standardisointijärjestelmässä tämä tarkoittaa osalllistumista jonkin Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisön (TAY) työhön.

Kuka voi osallistua?

Standardisointityöhön osallistuminen on avointa kaikille. SFS on laatinut oppaan standardisointiin tuleville asiantuntijoille:
Osallistu ja vaikuta-opas

Osallistumisen ehdot

Osallistujat maksavat Kemesta ry:lle vuosittain ns. portaalimaksun, joka on vuonna 2022
  • 1 000 €/henkilö/kansallinen standardisointikomitea.
  • Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö saman kansallisen standardisointikomitean työhön, toinen ja sitä seuraavat henkilöt maksavat 500 €/kansallinen standardisointikomitea.

Osallistujat noudattavat kansallisille standardisointikomiteoille laadittuja toimintasääntöjä. Kansallisten komiteoiden toimintasäännöt
Koska standardisointityöhön osallistuvat henkilöt saavat käsiteltäväkseen joukon dokumentteja, joiden tekijänoikeudet ovat standardisointiorganisaatioilla, he allekirjoittavat sitoutumislomakkeen, jolla vakuuttavat käyttävänsä saamaansa materiaalia vain standardisointiyönsä välineenä. Sitoutumislomake

SFS ry:n tietosuojaseloste - Standardisointityö
SFS Standardisointityön rekisteri

11.1.2022