Toimialan CEN komitea

CEN/TC 462 Regulated chemicals in products

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 462 toiminta

Säännellyt kemikaalit tuotteissa

Tekninen komitea CEN/TC 462 perustettiin vuonna 2019 käsittelmään EU:n REACHin alaisia kemikaaleja erityisesti muovi- ja kumituotteissa. Komitean työtä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Komitea perustettiin EU-komission standardisointipyynnön M/556 pohjalta: Standardisointipyyntö liittyy REACHissä oleviin polysyklisiin aromaattisiin hiilivety-yhdisteisiin (PAH-yhdisteet), joita on kumi- ja muovituotteissa. Tähän perustuen komitean ensimmäinen tavoite on luoda horisontaaliset analyysimenetelmät ja työssä keskitytään erityisesti näytteenottoon ja -valmisteluun sekä säänneltyjen aineiden kvantitatiiviseen määrittämiseen.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
CEN/TC 462:n standardien valmisteluun vaikuttaa kemikaalilainsäädäntö. Standardisointi auttaa alan suomalaisia yrityksiä todentamaan tuotteiden turvallisuus ja lainmukaisuus EU-alueella ja pysymään tietoisina alan uusimmista ja tulevista vaatimuksista, vaikuttamaan niihin ja samalla huolehtimaan niiden kilpailukyvystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kansallinen standardisointikomitea perustetaan yo. standardisointialueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.