Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 212
Pyrotechnic articles

CEN/TC 321
Explosives for civil uses

ISO/TC 264
Fireworks

Tutustu lähemmin:
CEN/TC 212 toiminta
CEN/TC 321 toiminta
ISO/TC 264:n toiminta
SFS-standardit ja raportit

Räjähteet

Räjähteiden standardisointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 212, CEN/TC 321 ja ISO/TC 264. Komiteat työskentelevät sekä räjähteiden että ilotulitteiden standardisoinnin parissa. Alan standardisointia tehtiin pitkään vain Euroopassa, mutta vuonna 2012 perustettiin kansainvälinen tekninen komitea ilotulitteiden standardisoinnille.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Siviiliräjähteiden standardisointityö kuuluu kokonaisuudessaan uuden menettelytavan piiriin ja CEN/TC 212:n työ liittyy kiinteästi ilotulitedirektiiviin, joten niilla on suuri merkitys alan lainsäädännön kannalta. Standardisointiin osallistumalla saadaan selville alan uusin tieto sekä mahdollisuus ajaa kansallisesti tärkeiden asioiden, mm. pohjoisten olosuhteiden, huomioon ottamista tulevissa standardeissa. Räjähteisiin ja ilotulitteisiin liittyy runsaasti turvallisuuskysymyksiä, joiden edistämiseen vaikutetaan standardien avulla.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Ilotulitteiden standardisointi on ollut viime vuosina hyvin vilkasta. Standardien uusimiseen vaikuttaa alan lainsäädäntö, ilotulitedirektiivin uusiminen ja sen vieminen Suomen lainsäädäntöön. Standardisointi auttaa alan suomalaisia yrityksiä pysymään tietoisina alan uusimmista ja tulevista vaatimuksista, vaikuttamaan niihin ja samalla huolehtimaan niiden kilpailukyvystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 08 - Räjähteet