Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 276 Surface active agents

ISO/TC 91 Surface active agents

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 276 toiminta
ISO/TC 91 toiminta
SFS-standardit ja raportit

Pinta-aktiiviset aineet

Pinta-aktiivisten aineiden standardisoinnista vastaa CEN/TC 276 sekä ISO/TC 91. Eurooppalainen standardisointityö kattaa myös uuden biopinta-aktiiviset aineet, jonka työtä seuraa kansallinen standardisointikomitea Kemesta 10 - Biopohjaiset tuotteet. Kansainvälistä standardisointityötä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto. Suomi toimii vielä tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 91:ssä.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Alueen standardointi sisältää pinta-aktiivisten aineiden ja niiden seostan luokitusta, terminologiaa, näytteenottoa, fysikaalisia, kemiallisia ja muita testimenetelmiä sekä tuotteiden laatuluokitusta, teknisiä tietoja jne. Standardien tuloksia käytetään hyväksi kaupassa myytävissä tuotteiden tuoteselosteissa.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Nykyään useimmilta kaupattavilta tuotteilta vaaditaan tuoteselosteet, joissa osoitetaan tuotteen täyttävän tekniset ja turvallisuusmääräykset ennen niiden pääsyä markkinoille. Luotettavien testitulosten osoittaminen standardien avulla ovat erittäin tärkeitä kun tehdään päätöksiä tuotteiden ostoista ja käytöstä. Tulossa olevat biopohjaiset pinta-aktiiviset aineet tulevat korvaamaan fossiilisia aineita tuotteissa, joka samalla säästää ympäristöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

CEN/TC 276 standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 10 - Biopohjaiset tuotteet