Toimialaa CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 249
Plastics

ISO/TC 61
Plastics

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 249 toiminta
ISO/TC 61:n toiminta
SFS-standardit:
Muovit
Lujitemuovit

Muovit

Muovien standardisointia hoitavat CEN/TC 249:n ja ISO/TC 61. Muovialan standardit laaditaan nykyisin suurelta osin CEN:n ja ISO:n yhteistyönä. Työn painopiste on siirtynyt yhä enemmän kansainväliseen suuntaan ja kansainväliset ISO/TC 61 standardit julkaistaan usein myös eurooppalaisina standardeina.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suuri osa alan standardeista koskee muovien testausta. Muovialalla on tullut viime aikoina esiin erityisesti muovien kierrätys, biohajoavuus, samoin erilaisten esim. puu-muovikomposiittien merkitys on lisääntynyt, ja niiden osalta tehdään paljon tuotekehitystä. Useat maat ovat siirtymässä omista kansallisista standardeistaan kansainvälisten ISO-standardien soveltamiseen, mikä lisää entisestään ISO-työhön osallistumisen tärkeyttä. Suomen tavoitteena on, että alan suomalaisilla yrityksillä on uusin standardeihin liittyvä tieto ja että standardit ovat suomalaisille käyttökelpoisia ja ottavat riittävästi huomioon eri materiaaleihin liittyvät näkökohdat.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Muovin toimialalla on hyvin paljon standardeja, ja niillä on myös kysyntää. Ala on hyvin laaja, ja standardisointityössä onkin pienen maan keskityttävä tärkeimpiin kohteisiin. Suomi on omalta osaltaan vienyt eteenpäin kansainvälisten standardien implementoimista eurooppalaisiksi standardeiksi. Tämä on tärkeää, jotta vältytään päällekkäiseltä standardisointityöltä ja erilaisilta testausmenetelmiltä ja spesifikaatioilta. Muovikomposiittien markkinoille tuleminen vaikuttaa standardisointityön lisääntymiseen. Standardisointi vaikuttaa kansallisten muovikomposiitteja valmistavien yritysten kilpailukykyyn ja edesauttaa niiden pysymistä alan johtavina valmistajina kansainvälisesti.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 04 - Muovit