Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 139
Paints and varnishes

CEN/TC 298
Pigments and extenders

CEN/TC 360
Coating systems for chemical apparatus and plants against corrosion

ISO/TC 35
Paints and varnishes

ISO/TC 256
Pigments, dyestuffs and extenders

Tutustu lähemmin:
CEN/TC 139:n toiminta
CEN/TC 298:n toiminta
CEN/TC 360:n toiminta
ISO/TC 35:n toiminta
ISO/TC 256:n toiminta
SFS-standardit
Maalausmenetelmät
Maalit ja lakat
Maalin raaka-aineet

Maalit ja lakat

Maalien ja lakkojen standardisointia hoitavat CEN/TC 139, CEN/TC 298, CEN/TC 360, ISO/TC 35 sekä ISO/TC 256. Tekniset komiteat käsittelevät maalien ja lakkojen lisäksi pinnoitteita, pigmenttejä sekä väri- ja täyteaineita. Standardit käsittelevät testimenetelmiä, vaatimuksia ja terminologiaa.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suomen maaliteollisuudelle ja maalien käyttäjille alan standardisointityö on tärkeää. Suomen ilmasto on korroosion kannalta vaativa. Puun ulkomaalaukseen kohdistuu kovia haasteita, samoin laitteiden maalaukseen. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen. Standardisoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Rankan ilmaston vaikutusten huomioon ottamisessa maalien standardisoinnissa on kansallisesti tärkeää maaliteollisuudelle sekä myös rakennusteollisuudelle.

Maalialan standardeja on käännetty runsaasti suomeksi, sillä niitä käytetään mm. maalaussopimusten pohjadokumentteina. Metallien korroosionestomaalauksen standardit ovat myös käännetyt ja koottu kolmiosaiseen SFS-standardikäsikirjasarjaan KK-68. Käsikirjasarjasta on saatavilla myös elektroninen versio, joka sisältää standardien lisäksi myös aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 09 - Maalit ja lakat


Lisää tietoa väriteollisuudesta:
Väriteollisuusyhdistys ry