Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 193
Adhesives

ISO/TC 61/SC 11/WG 5
Polymeric adhesives

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 193 toiminta
ISO/TC 61/SC 11:n toiminta
SFS-standardit ja raportit

Liimat

Liimojen standardisointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 193 sekä ISO/TC 61/SC 11/WG 5. Työssä laaditaan liimojen terminologiaan, testaukseen ja käyttösovelluksiin liittyviä standardeja.

Työn merkitys ja tavoitteet
Eurooppalainen liimojen standardisointityö on kytketty rakennustuotedirektiivin perusteella annettuihin mandaatteihin (M/127, M/131 ja M/136). Suomen tavoitteena on varmistaa uusimman standarditiedon saatavuus Suomen liimoja valmistavalle teollisuudelle sekä vaikuttaa Suomen näkemysten huomioon ottamiseen standardeja valmisteltaessa. Vuonna 2013 voimaan astunut rakennustuoteasetuksen myötä myös suuri joukko standardeja tuli käytännössä velvoittaviksi. Entistä konkreettisempi panostus liimojen standardisointityöhön on rakennustuoteasetuksen vuoksi tärkeää.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointityöllä saadaan aihealueeseen liittyvistä vaatimuksista ja testausmenetelmistä ajantasainen tieto. Vaikuttamalla standardien sisältöön saadaan varmistettua suomalaisen liimanvalmistajien kilpailukyky EU-markkinoilla.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 06 - Liimat