Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 208
Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines

CEN/TC 218
Rubber and plastics hoses and hose assemblies

ISO/TC 31
Tyres, rims and valves

ISO/TC 45
Rubber and rubber products

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 208 toiminta
CEN/TC 218 toiminta
ISO/TC 31 toiminta
ISO/TC 45 toiminta
SFS-standardit:
Kumi ja testausmenetelmät
Letkut
Tiivisteet

Kumi

Kumiteollisuuden standardisoinnin vastuu siirtyi Kemesta ry:lle YTL:ltä vuoden 2014 alusta lähtien. Kemesta ry:n vastuulla ovat tekniset komiteat CEN/TC 208, CEN/TC 218, ISO/TC 31 sekä ISO/TC 45. Komiteat keskittyvät CEN:ssä kumi ja muoviletkujen, elastomeeristen liittimien sekä näiden kokoonpanojen ja ISO:ssa renkaiden, kumi- ja kumituotteiden spesifikaatioiden sekä niiden testimenetelmien ja raaka-aineiden standardisointiin.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suomen kumiteollisuudelle standardisointityö on tärkeää. Suomen ilmasto on kumituotteiden käytön kannalta erittäin vaativa. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Kumituotteita on Suomessa valmistettu jo 1800-luvun lopusta lähtien. Kumiala on maailmalla erittäin kilpailtu, joten kansallinen kumiteollisuus on joutunut erikoistumaan tuotteissaan. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen. Kansallisesta tuotannosta viedään ulkomaille kaksi kolmasosaa, joten standardisoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Rankan ilmaston vaikutusten huomioon ottamisessa kumituotteiden standardisoinnissa on kansallisesti tärkeää kumiteollisuudelle.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 15 - Kumi

Lisää tietoa kumiteollisuudesta:
Kumiteollisuus ry