Toimialan ISO komitea

ISO/TC 47 Chemicals

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 47 toiminta
SFS-standardit:
Epäorgaaniset kemikaalit
Orgaaniset kemikaalit

Kemikaalit

Kemikaalien standardisoinnista vastaa ISO/TC 47, jonka työtä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto. ISO/TC 47 on jo perustettu vuonna 1947 ja sitä vetää Japani. Tekninen komitea on laatinut yli 100 peruskemikaaleihin liittyviä ISO standardeja 1970 ja 1980 luvulla. Komitealla ei ole ollut aktiivista standardisointitoimintaa useaan vuoteen.

Työn merkittävyys ja tavoitteet

ISO/TC 47 työn tavoitteena on laatia standardeja yleisesti koko kemianteollisuudelle erityisesti peruskemiallisille tuotteille, joita käytetään laajasti eri toimialueilla ja joita mitkään muut ISO tekniset komiteat ei laadi..

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Koska kemikaalien riskinhallinta ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-asioissa (EHS) on maailmanlaajuinen kysymys, pyrkii ISO/TC 47 kehittää testimenetelmiä vaarallisten aineiden määrittämiseksi kemiallisista tuotteista. Vaaralliset aineiden käyttö on hyvin säädeltyä toimintaa ja siten niiden määrittäminen standardien mukaan edistää kemiallisten riskien vähenemistä sekä helpottaa maailmanlaajuisesti kaupan tuotteiden liikkumista.

Kansallinen standardisointikomitea perustetaan yo. standardisointialueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.