Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 207
Furniture

CEN/TC 364
Project commttee - High chairs

ISO/TC 136 Furniture

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 207:n toiminta
CEN/TC 364:n toiminta
ISO/TC 136:n toiminta
SFS-standardit:
Huonekalut

Kalusteet

Kalusteiden standardisointia hoitavat tekniset komiteat CEN/TC 207, CEN/TC 364 sekä ISO/TC 136. Kalusteet-alueella laaditaan standardeja, jotka koskevat koti-, keittiö-, kylpyhuone-, toimisto-, ulko-, julkitila- ja koulukalusteisiin liittyviä spesifikaatioita, terminologiaa, luokitusta ja testauksia.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Kalusteita käytetään kaikkialla, ja niihin liittyy runsaasti tuoteturvallisuuskysymyksiä. Niiden on siis täytettävä tuoteturvallisuusdirektiivin vaatimukset. Kaluste katsotaan turvalliseksi Euroopassa, mikäli se on eurooppalaisen standardin mukainen. Kalusteiden ympäristöselosteet tulee laatia rakennusten kestävän kehityksen komitean (CEN/TC 350) ja rakennustuotteiden vaarallisten aineiden komitean (CEN/TC 351) mukaan.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomalaiseen kalusteteollisuuteen kohdistuu hyvin paljon kilpailua. Yritykset joutuvat laatimaan ympäristöselosteita ja arvioimaan puutuotteiden vaarallisten aineiden päästöjä sisäilmaan. Seuraamalla standardien kehittämistä ja osallistumalla siihen suomalaiset alan yritykset pystyvät paremmin pitämään yllä kilpailukykyään.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 02 - Kalusteet