Toimialan CEN komitea

CEN/TC 386 Photocatalysis

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 386 toiminta
SFS-standardit ja raportit

Fotokatalyysi

Fotokatalyysin standardisoinnista vastaa tekninen komitea CEN/TC 386, jonka työtä toistaiseksi seuraa Kemesta ry:n toimisto.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Fotokatalyysi on menetelmä, jota käytetään usealla toiminta-alueella, kuten ilman ja veden puhdistuksessa, erilaisissa itse puhdistuvissa pinnoissa sekä lääketieteellisissä sovelluksissa. On odotettavissa, että fotokatalyysin merkitys lisääntyy tulevaisuudessa materiaaleja säästävänä menetelmänä useissa eri käyttökohteissa. Tavoitteena on kehittää mittaus- ja määritysmenetelmiä ja valonlähteitä sekä standardisoida alalla käytettävää terminologiaa.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Fotokatalyysi edustaa uutta teknologiaa, jonka käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti tulevaisuudessa. Suomalaisen teollisuuden ja tutkimuksen tulee pysyä ajan tasalla menetelmän suhteen ja siten parantaa kilpailukykyään ja olla edelläkävijän asemassa.

Kansallinen standardisointikomitea perustetaan yo. standardisointialueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.