Toimialan ISO komitea

ISO/TC 266 Biomimetics

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 266 toiminta

Biomimetiikka

Biomimetiikan standardisointia hoitaa tekninen komitea ISO/TC 266, joka perustettiin vuonna 2012. Kyseessä on luonnon materiaalien, rakenteiden ja toimintojen soveltaminen hyötykäyttöön. Aiheesta tehdään runsaasti tutkimusta ympäri maailmaa erityisesti yliopistoissa. Suomi toimii tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 266:ssa.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Vaikka luonnon jäljittelemistä on tapahtunut kautta aikojen, ilmiöiden tekninen selvittäminen on mahdollista vasta nykytekniikan aikana. Erityisesti nanotekniikan kehittyminen antaa uusia soveltamismahdollisuuksia alalle. Käsitteistön ja terminologian standardisoiminen on ensimmäinen askel, jotta ala puhuisi samaa kieltä.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
ISO/TC 266:n työ on vasta äskettäin käynnistynyt, mutta erityisesti Saksassa ja Japanissa aiheesta on tehty runsaasti tutkimusta. Myös Suomessa yliopistot ovat järjestäneet aiheesta kursseja. On tärkeää olla mukana uusien teknologioiden kehittämisessä ja käyttöön otossa, jotta Suomen teollisuus pysyisi mukana lisääntyvässä kansainvälisessä kilpailussa tai voisi olla siinä jopa edelläkävijä.

Kansallinen standardisointikomitea perustetaan yo. standardisointialueelle, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.