Toimialan ISO komitea

ISO/TC 255 Biogas

Tutustu tarkemmin:
ISO/TC 255 toiminta

Biokaasu

Kansainvälinen tekninen komitea ISO/TC 255, joka käsittelee biokaasun standardisointia, perustettiin vuonna 2010. Sihteeristöä hoitaa Kiina. Komitea on nyt aktivoitunut ja valmistelee standardia biokaasuun liittyvistä termeistä ja luokituksista, jotka liittyvät mm. biokaasutuotannon anaerobiseen mädätykseen, biomassan kaasutukseen, energian tuottamiseen biomassalähteistä ja biokaasun hyödyntämiseen liittyvistä turvallisuus-, ympäristö-, suorituskyky asioihin. Suomi toimii vielä tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 255:ssä.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Biokaasun tuotanto ja käyttö liittyy kiinteästi menossa oleviin ilmasto-, luonnonvarojen riittävyys- ja jätteidenhyödyntämishankkeisiin. Asia on siis tärkeä, ja sekä käsitteistön, laitteiden että tuotteiden standardisoiminen auttaa edistämään alan kehittymistä.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Suomessa panostetaan vahvasti Cleantech-hankkeisiin. Biokaasun voidaan katsoa kuuluvan tähän kokonaisuuteen. On tärkeää, että suomalaiset yritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin toimintoihin ja varmistavat siten asemansa maailmanmarkkinoilla ja kilpailukykynsä. Standardisointiin osallistuminen on yksi väylä tähän.

Toimialan standardisoinnin nimellinen kansallinen vastuukomitea, joka ei ole ollut vielä aktiivinen:
  • Kemesta 16 - Biokaasu