Standardisointi

Aihealueet

Kemesta ry:n vastuulla ovat Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n aikaisemmat standardisointitoiminnot. Aihealueet käsittävät mm. sellun, paperin ja kartongin, kalusteiden, maalien, lannoitteiden, kosmetiikan, räjähteiden, ilotulitteiden ja kuljetettavien kaasuastioiden standardisoinnin. Kumialan standardisoinnin vastuu siirtyi Kemesta ry:lle vuoden 2014 alusta lähtien. Alueeseen kuuluu myös joukko bio-alkuisia standardisointiaiheita, kuten biopohjaiset tuotteet, biomassan kesätävyyskriteerit, bioteknologia ja kiinteät biopolttoaineet. Viimeksi mainittujen alueiden standardisointi tulee entisestään lisääntymään.

Kansalliset komiteat

Kemesta ry:llä on 17 kansallista standardisointikomiteaa:
 • Biokaasu (ei aktiivinen)
 • Biomassan kestävyyskriteerit
 • Biopohjaiset tuotteet (seuraa myös biopinta-aktiivisia aineita)
 • Bioteknologia
 • Kalusteet
 • Kiinteät biopolttoaineet
 • Kuljetettavat kaasuastiat
 • Kumi
 • Lannoitteet ja kalkitusaineet
 • Liimat
 • Maalit ja lakat
 • Muovit
 • Paperi, kartonki ja sellu
 • Puu- ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä
 • Räjähteet
 • Työperäinen altistuminen
 • Vety ja kaasujen analytiikka

Kemesta ry:n vastuulla on lisäksi standardisointialueita, joilla ei ole kansallista standardisointikomiteaa ja joiden standardisointiin liittyvät lausunnot Kemesta ry:n toimisto hoitaa erillisten sähköisten jakelulistojen mukaisesti:
 • Biomimetiikka
 • Fotokatalyysi
 • Kemikaalit
 • Kosmetiikka
 • Pinta-aktiiviset aineet
 • Säännellyt kemikaalit tuotteissa

Kansalliset standardisointikomiteat perustetaan yo. standardisointialueille, mikäli riittävää kiinnostusta työlle teollisuudesta löytyy.

Kukin kansallinen standardisointikomitea ja standardisointialue osallistuu yhden tai useamman CEN:n ja/tai ISO:n teknisten komiteoiden toimintaan.
Kemesta ry:n TC-vastuut