Käsikirjat

Käsikirjat ovat standardikokoelmia. Niihin on koottu esimerkiksi
  • jonkin aihealueen kaikki tärkeimmät standardit
  • jokin päästandardi ja sen tärkeimmät viitestandardit
  • jonkin aihealueen standardeja ja aiheeseen liittyvää tukimateriaalia, kuten lainsäädäntöä ja artikkeleita

Kemesta ry:n toimialueella on julkaistu seuraavat käsikirjasarjat:
  • SFS-käsikirja 35 Kiinteät biopolttoaineet

Osa 1: Terminologia, luokitusjärjestelmät ja laadunvarmistus sekä analyysitulosten muuntaminen eri ilmoittamisperustoille, 2015

  • SFS-käsikirja 68 Metallien korroosionestomaalaus

Osa 1: Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä ja termistandardit, 2020
Osa 2: Kenttätestausmenetelmät I, 2008
Osa 3: Kenttätestausmenetelmät II, tulossa uusintapainos 2021

Kansalliset standardisointikomiteat valmistelevat ehdotukset käsikirjoiksi. Ne julkaisee ja niitä myy SFS. Luettelo kaikista julkaistuista SFS-käsikirjoista löytyy aihealueittain eriteltynä SFS:n sivuilta.