Standardisointi mukana ehkäisemässä koronatartuntoja

Minna Annala (minna.annala a kemesta.fi), 30.3.2020

Standardit ovat oleellisia työkaluja, joilla taataan terveydenhuollon tuotteiden laatu. Nyt mm. suojamaskien ja -käsineiden standardit on tilapäisesti kaikkien saatavilla.

Suomen Huoltovarmuuskeskus on avannut varmuusvarastonsa ja terveydenhuoltoon on saatu lisää kirurgisia maskeja, suojaimia ja hengityssuojaimia, mutta on todennäköistä, että tämä ei riitä takaamaan suojavarusteiden riittävyyttä koronapandemian aikana. Euroopan komissio on osaltaan päättänyt perustaa EU-maiden tueksi varmuusvaraston koronavirustapausten ehkäisyyn ja hoitoon tarvittaville laitteille, hengityssuojaimille, rokotteille ja laboratoriotarvikkeille ja eurooppalainen standardisointiyhteisö on sitoutunut auttamaan Euroopan komissiota tässä työssä. Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton kannustaa yrityksiä selvittämään mahdollisuuksiaan tällä hetkellä kriittisten tuotteiden valmistukseen. Suomen Standardisoimisliitto SFS on mukana eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin ja Euroopan komission sopimuksessa, jossa annetaan tilapäisesti maksutta käyttöön oleelliset suojavarusteisiin liittyvät standardit.

Myös Suomessa ollaan parhaillaan etsimässä yrityksiä ja tuotantotiloja, jotta saadaan lisättyä koronaviruksen torjunnassa ja sairastuneiden hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoa kansallisella tasolla. Standardit ovat oleellisia työkaluja, jotta nämä suojavarusteet osataan valmistaa niin, että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti ja täyttävät eurooppalaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Lisätietoja aiheesta Suoman Standardisoimisliiton SFS sivulta, sivulla myös linkit saatavilla oleviin standardeihin
Standardit tärkeä työkalu koronaviruksen torjunnassa

Tilapäisesti maksuttomat terveydenhuollon tuotteiden standardit:
• SFS-EN 149 Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä
• SFS-EN 166 Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset
• SFS-EN 14126 Suojavaatetus. Vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatteille infektioita vastaan
• SFS-EN 14605 Protective clothing against liquid chemicals. performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
Suojavaatteet nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit (tyyppi 3) tai roisketiiviit (tyyppi 4), mukaan lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet (tyypit PB[3] ja PB[4])
• SFS-EN 13795-1 Surgical clothing and drapes. Requirements and test methods. Part 1: Surgical drapes and gowns
Leikkausasut ja -liinat. Vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 1: Leikkaustakit ja -liinat
• SFS-EN 13795-2 Surgical clothing and drapes. Requirements and test methods. Part 2: Clean air suits
Leikkausasut ja -liinat. Vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 2: Puhdasilmapuvut
• SFS-EN 455-1 Medical gloves for single use. Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 1: Reiättömyyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen
• SFS-EN 455-2 Medical gloves for single use. Part 2: Requirements and testing for physical properties
Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 2: Fysikaalisten ominaisuuksien vaatimukset ja testit
• SFS-EN 455-3 Medical gloves for single use. Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 3: Biologisen arvioinnin vaatimukset ja testit
• SFS-EN 455-4 Medical gloves for single use. Part 4: Requirements and testing for shelf life determination
Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 4: Vaatimukset ja testit säilymisajan määrittämiseksi
• SFS-EN 14683 Medical face masks. Requirements and test methods
Leikkauskasvonsuojat. Vaatimukset ja testimenetelmät
• SFS-EN ISO 374-5 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 5: Mikro-organismiriskien termit ja vaatimukset
• SFS-EN ISO 13688 Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset
• SFS-EN ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 1: Arviointi ja testaus riskinhallintajärjestelmän puitteissa

CENin tiedote: CEN AND CENELEC MAKE EUROPEAN STANDARDS AVAILABLE TO HELP PREVENT THE COVID-19 CONTAGION

Takaisin