SFS-käsikirja 35-1 Kiinteät biopolttoaineet Osa 1: Terminologia, luokitusjärjestelmät ja laadunvarmistus sekä analyysitulosten muuntaminen eri ilmoittamisperustoille päivitetty

0dc8-pelletit-kk-35-1.jpg

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 27.1.2016

Kiinteät biopolttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä. Kiinteitä biopolttoaineita ovat mm. briketit, pelletit, puuhake ja -murske, kuori, sahanpuru, kutterinlastut, polttopuu, energiajyvät, oliivikivet jne.

Tämä käsikirja on tarkoitettu kiinteiden biopolttoaineiden tuottajille, toimittajille ja käyttäjille sekä alan laitevalmistajille ja viranomaisille biopolttoaineiden luokitteluun ja laadunvarmistuksen toteuttamiseen. Käsikirja kattaa kaikki käyttäjäryhmät ja kaikki tärkeimmät markkinoilla olevat kiinteät biopolttoaineet.

Käsikirjassa on terminologiastandardi SFS-EN ISO 16559, joka sisältää biopolttoaineiden raaka-aineiden, kauppanimikkeiden sekä polttoaineiden ominaisuuksiin ja niiden määrittämiseen liittyvät termit. Laatuluokittelu- ja laadunvarmistus-standardisarjoissa SFS-EN ISO 17225 ja SFS-EN 15234 on yleinen luokittelu (osa 1) sekä tuotestandardit pelleteistä, briketeistä, hakkeesta, polttopuusta sekä ei-puumaisista pelleteistä ja briketeistä
(osat 2 - 7). Yleinen luokittelu sisältää myös raaka-aineen alkuperän luokittelun sekä lämpöarvojen ja energiatiheyden laskennan. Standardin lopussa on myös liite, johon on koottu tärkeimpien kiinteiden biopolttoaineiden ominaisuuksia. Tuotestandardit on tarkoitettu ei-teollisuuskäyttöön eli kotitalouksille sekä myös teollisuuskäyttöön. Käsikirjan lopussa on laskentakaavat, miten eri tiloissa (tuhkaton, kuiva-aineena tai saapumistilassa) olevien polttoaineiden tila muutetaan toiseen.

Käsikirja on myynnissä SFS:n verkkokaupassa: SFS verkkokauppa

Takaisin