Maalien ja lakkojen, kaasupullojen sekä kiinteiden biopolttoaineiden standardien käännöksiä julkaistu

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 28.7.2016

Pinnoiteaineiden (maalit ja lakat) kiiltoon ja termeihin, kaasupulloihin tarkastuksiin ja testauksiin sekä kiinteiden biopolttoaineiden ominaisuuksiin liittyvien standardien käännöksiä on julkaistu.

Maalit ja lakat:
SFS-EN ISO 2813:2014 Maalit ja lakat. Kiillon määritys kulmilla 20°, 60° ja 85°
  • standardissa määritellään menetelmä, jolla määritetään pinnoitteiden kiilto kolmesta eri kulmasta: 20°, 60° tai 85°. Menetelmä soveltuu tasaisille, läpinäkymättömille pinnoille levitettyjen pinnoitteiden kiillon mittaukseen lukuun ottamatta struktuuripinnoitteita.
SFS-EN ISO 4618:2014 Maalit ja lakat. Termit ja määritelmät
  • standardissa määritellään pinnoiteaineisiin (maalit ja lakat sekä maalien ja lakkojen raaka-aineet) liittyvät termit.

Kaasupullot:
SFS-EN ISO 10462:2014 Kaasupullot. Asetyleenipullot. Määräaikaistarkastus ja huolto
  • standardissa määritellään vaarallisten aineiden kuljetusta varten vaadittavaa asetyleenipullojen määräaikaistarkastusta sekä sen yhteydessä tehtävää huoltoa koskevat vaatimukset. Standardi koskee asetyleenipulloja, joissa voi olla liuotinta ja joiden suurin nimellinen vesitilavuus on 150 l.
SFS-EN ISO 11623:2015 Kaasupullot. Komposiittiset rakenteet. Määräaikaistarkastus ja -testaus
  • standardissa määritellään vaatimukset määräaikaistarkastukselle ja -testaukselle sekä todennetaan uudelleen käyttöön otettavien lieriöosaltaan vahvistettujen ja täysin vahvistettujen kuljetettavien komposiittisten kaasupullojen eheys, joissa voi olla alumiininen, teräksinen tai muuta materiaalia kuin metallia oleva sisäkuori tai sisäkuoreton rakenne (tyypit 2, 3, 4 ja 5) ja jotka on tarkoitettu paineenalaisille puristetuille, nestemäisille tai liuotetuille kaasuille joiden vesitilavuus on 0,5 l...450 l.
  • standardi on tarkoitettu standardien ISO 11119‑1, 11119-2 ja 11119-3 mukaisesti rakennettujen komposiittisten pullojen määräaikaistarkastukseen ja -testaukseen. Sitä voidaan käyttää myös muiden vastaavien standardien mukaisesti suunniteltujen komposiittisten pullojen tarkastukseen ja testaukseen toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella.
  • standardia voidaan soveltaa mahdollisuuksien mukaan myös pulloihin, joiden vesitilavuus on pienempi kuin 0,5 l.
SFS-EN ISO 13088:2013 Kaasupullot. Asetyleenipullopaketit. Täyttöolosuhteet ja -tarkastus
  • standardissa määritellään asetyleenipullopakettien täyttöolosuhteita ja -tarkastusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Standardi koskee sekä pullopaketteja, jotka täytetään, kun pullot on koottu pakettiin, sekä pullopaketteja, joissa pullot täytetään yksittäin ja kootaan pullopakettiin täytön jälkeen. Standardi ei koske pullopaketteja, joissa on asetyleenipulloja, jotka eivät sisällä liuotinta.

Kiinteät biopolttoaineet:
SFS-EN ISO 17828:2015 Kiinteät biopolttoaineet. Irtotiheyden määritys
  • standardi kuvaa kiinteiden biopolttoaineiden irtotiheyden määritystä käyttäen standardimittausastiaa. Menetelmää voidaan soveltaa kaikille valuville kiinteille biopolttoaineille, joiden suurin nimellispalakoko on 100 mm.
SFS-EN ISO 17829:2015 Kiinteät biopolttoaineet. Pellettien pituuden ja halkaisijan määritys
  • standardi kuvaa menetelmät pellettien halkaisijan ja pituuden määrittämiselle. Pellettien pituuden määritysmenetelmässä on mukana sekä ylipitkien pellettien osuuden määritys, että keskimääräisen pituuden määritys.
SFS-EN ISO 17831-1:2015 Kiinteät biopolttoaineet. Pellettien ja brikettien mekaanisen kestävyyden määritys. Osa 1: Pelletit
  • standardi määrittelee pellettien mekaanisen kestävyyden testauksen. Mekaanisella kestävyydellä mitataan tiivistettyjen polttoaineiden isku- ja/tai hankautumiskestävyyttä käsittely- ja kuljetusprosessien yhteydessä.


Takaisin