Kemesta ry kiittää vuodesta 2020

Joulukortti2020

Anita Koponen (anita.koponen a chemind.fi), 18.12.2020

Kemesta ry kiittää lämpimästi kaikkia sen toimintaan vuonna 2020
osallistuneita organisaatioita, henkilöitä ja yhteistyötahoja sekä toivottaa kaikille näiden sivujen lukijoille rauhallista juhlakautta ja menestyksekästä tulevaa vuotta.

Takaisin