Käytöstä poistetun puun luokittelu päivitetty

Luokan B puu

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 4.12.2014

Puujätteen laatuluokitus on tehty sekä energiantuottajien että jätepuuta tuottavan teollisuuden kuin myös puujätettä prosessoivien yritysten tarpeisiin. Luokittelun soveltaminen auttaa myös viranomaisia lupamenettelyissä ja raportoinnissa.

VTT on laatinut yhdessä Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Bioenergia ry:n kanssa päivitetyn ohjeen (VTT-M-0193-14) käytöstä poistetun puun eli kierrätyspuun luokittelusta VTT:n aikaisemmin julkaisemasta raportista VTT-R-04989-08. Biopolttoaineiden luokittelu (luokka A ja B) perustuu SFS-EN ISO 17225–1 –standardiin polttoaineen alkuperän ja ominaisuuksien ilmoittamisen osalta ja kierrätyspolttoaineiden (luokka C) osalta standardin SFS-EN 15359 laatuvaatimuksiin. Luokan A ja B puulle voidaan soveltaa myös Puupolttoaineiden laatuohjetta (VTT-M-07608-13). Lainsäädäntöosa on päivitetty sekä ohjeen raja-arvoja raskasmetalleille on tarkistettu. Arseeni-, kromi- ja kuparipitoisuus ilmoitetaan summa-arvona, 70 mg/kg kuiva-ainetta ja tämän lisäksi arseenille on oma raja-arvo 10 mg/kg kuiva-ainetta. B-luokan puuta suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti 20 MW:n laitoksissa, mutta käyttö sallitaan myös 5 MW:n ja sitä suuremmissa uusissa laitoksissa, jotka ovat PIPO-asetuksen piirissä.

Päivitetty ohje:
Käytöstä poistetun puun soveltamisohje
3.4MB, päivitetty 4.12.2014

Lisätietoja: Johtava tutkija Eija Alakangas, VTT eija.alakangas a vtt.fi

Käytöstä poistetun puun luokitusohjeessa mainitut standardit on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta SFS verkkokauppa

Takaisin