Kaasupullojen leimausmerkintöjä uudistettu

Minna Annala (minna.annala a kemesta.fi), 9.9.2020

Jos valmistatte, myytte, täytätte, kuljetatte tai tarkistatte kaasupulloja, kannattaa tarkista päivitetyt kaasupullojen leimausmerkinnät standardista SFS-EN ISO 13769:2018 Kaasupullot. Leimausmerkintä.

Kuljetettavien kaasupullojen leimausmerkinnät määritellään standardissa SFS-EN ISO 13769. Standardi on päivitetty ja julkaistu nyt suomeksi.

Standardiin tullaan viittaamaan VAK-laissa (vaarallisten aineiden kuljetus). Lisäksi siihen voidaan viitata YK-mallisäännöissä eli Yhdistyneiden kansakuntien suosituksissa vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi.

SFS-EN ISO 13679 on oleellinen standardi kaikille, jotka valmistavat, myyvät, täyttävät, kuljettavat ja tarkistavat kaasupulloja: standardia on tarkoitus soveltaa kaasupullojen valmistuksen aikana. Myös kaasupullojen käyttäjä voi soveltaa sitä käytön aikana esimerkiksi leimatessaan merkinnän ”tyhjäpaino” kaasupulloihin,
joihin ei ole tehty kyseistä merkintää valmistuksessa. Lisäksi standardia on tarkoitus soveltaa määräaikaistarkastuksissa.

Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta
sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/kaasupullojenleimausmerkintojauudistettu.html.stx

Takaisin