Puupolttoaineiden laatuohje päivitetty

Minna Annala (minna.annala a kemesta.fi), 16.12.2020

Uudistettu Puupolttoaineiden laatuohje on tarkoitettu puupolttoaineiden tuottajille, toimittajille ja käyttäjille ohjeeksi, miten puupolttoaineiden laatu luokitellaan ja määritetään.

Puupolttoaineiden laatuohjeen ensimmäinen versio laadittiin vuonna 2013 työryhmässä, jossa oli edustajia puupolttoaineiden tuottajista ja käyttäjistä, yhdistyksistä sekä viranomaisista.

Laatuohje perustuu standardeihin, joita laaditaan ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 238 Solid Biofuels ja erityisesti komitean työryhmässä WG 2 Fuel specifications and classes. Kemesta ry:n standardisointiryhmä Kiinteät biopolttoaineet vastaa komiteasta kansallisella tasolla.

Komiteassa päivitetään standardeja ja näiden päivitettyjen standardien muutokset sisältyvät myös nyt julkaistun päivitettyn Puupolttoaineiden laatuohjeeseen. SFS-EN ISO 17225-1 ja SFS-EN ISO 17225-4 standardien laatuvaatimuksien muutokset on huomioitu sekä laatuohjeen taulukossa 1 luetellut ominaisuuksien määritykseen liittyvät standardit on tarkistettu.

Päivityksen on laatinut Eija Alakangas, joka toimii ISO/TC 238 komitean WG 2 ryhmän puheenjohtajana.

Puupolttoaineiden laatuohjeen julkaisijat ovat Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja VTT.

Laatuohje on vapaasti ladattavissa Bioenergia ry:n sivulta
www.bioenergia.fi/tietopankki/tilastot-ja-julkaisut/

Takaisin