Kemesta ry:n kumotut SFS-standardit vuonna 2014

Jouni Valtanen (jouni.valtanen a kemesta.fi), 6.2.2015

Kemesta ry:n toimialueella kumottiin vanhentuneina 45 SFS-standardia vuonna 2014

Kalusteet
 • SFS 3482 RT 933.20:1975 Asunto, keittiö, kalusteiden määrä (korvaava RT 93-10536:1994)
 • SFS 3756:1984 Huonekalut ja kalusteet. Pintojen kylmien nesteiden kestävyyden arviointi
 • SFS 4367:1984 Huonekalut ja kalusteet. Naarmutetun pinnan rasvankestävyyden määritys
 • SFS 4368:1981 Huonekalut ja kalusteet. Toimistohuonekalut. Konekirjoituspöytä
 • SFS 4369:1987 Huonekalut ja kalusteet. Tuolit. Lujuuden määritys (korvaava SFS-EN 1022:2006)
 • SFS 4371:1984 Huonekalut ja kalusteet. Materiaalin laatu ja valmistustarkkuus. Luokittelu
 • SFS 5335:1987 Huonekalut ja kalusteet. Säilytyshuonekalut. Jäykkyyden määritys
 • SFS 5336:1987 Huonekalut ja kalusteet. Säilytyshuonekalut. Lujuuden määritys
 • SFS 5435:1988 Huonekalut ja kalusteet. Pintojen ja reunojen iskunkesto
Kiinteät biopolttoaineet
 • SFS-EN 14961-1:2010 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 1: Yleiset vaatimukset (korvaava SFS-EN ISO 17225-1:2014)
 • SFS-EN 14961-2:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 2: Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön (korvaava SFS-EN ISO 17225-2:2014)
 • SFS-EN 14961-3:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 3: Puubriketit ei-teollisuuskäyttöön (korvaava SFS-EN ISO 17225-3:2014)
 • SFS-EN 14961-4:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 4: Puuhake ei-teollisuuskäyttöön (korvaava SFS-EN ISO 17225-4:2014)
 • SFS-EN 14961-5:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 5: Polttopuu ei-teollisuuskäyttöön (korvaava SFS-EN ISO 17225-5:2014)
 • SFS-EN 14961-6:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Polttoaineen laatuvaatimukset ja -luokat. Osa 6: Ei-puupohjaiset pelletit ei-teollisuuskäyttöön (korvaava SFS-EN ISO 17225-6:2014)
 • SFS-EN 14588:2011 Kiinteät biopolttoaineet. Terminologia, määritelmät ja kuvaukset (korvaava SFS-EN ISO 16559:2014)
Kumi
 • SFS 3555:1985 Kumit. Eristysvastuksen määritys (korvaava ISO 2951:2012)
 • SFS 3557:1987 Kumiletkut. Höyryletkujen vaatimukset (korvaava ISO 6134:2005)
 • SFS 3569:1982 Kumit. Normaalia korkeammat ja alhaisemmat testauslämpötilat. Ylei-siä ohjeita (esikuva ISO 3383:1976 kumottu)
Maalit ja lakat
 • SFS 3764 ISO 4627:1982 Maalit ja lakat. Arviointi tuotteen soveltuvuudesta maalatta-valle alustalle. Koemenetelmät (esikuva ISO 4627:1981 kumottu)
 • SFS-EN 456:1993 Maalit ja lakat. Leimahduspisteen määritys. Nopea tasapainokoe (esikuva EN 456:1991 kumottu)
 • SFS-EN ISO 2813:1999 Maalit ja lakat. Peilikiillon määritys ei-metallisille maalikalvoille kulmilla 20°, 60° ja 85° (korvaava ISO 2813:2014)
 • SFS-EN ISO 3678:1996 Maalit ja lakat. Läpikuivumiskoe (korvaava ISO 9117-6:2012)
 • SFS-EN ISO 4618:2007 Maalit ja lakat. Termit ja määritelmät (korvaava ISO 4618:2014)
 • SFS-ISO 842:1987 Maalit ja lakat. Raaka-aineet. Näytteenotto (korvaava ISO 15528:2013)
 • SFS-ISO 19840:2005 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Pinnoitteiden kuivakalvonpaksuuden mittaus ja hyväksymisperiaatteet karheilla pinnoilla (korvaava ISO 19840:2012)
 • SFS-ISO 20340:2006 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyh-distelmillä. Suojamaaliyhdistelmien toimivuusvaatimukset offshore-rakenteissa ja vastaavissa rakenteissa (korvaava ISO 20340:2009)
Muovit
 • SFS 3821 ISO 974:1980 Muovit. Haurastumislämpötilan määrittäminen iskukokeella (korvaava ISO 974:2000)
 • SFS 4387 ISO 2796:1980 Muovit. Jäykät solumuovit. Muodonkestävyyskoe (korvaava ISO 2796: 1986)
 • SFS 4871:1988 Muovit. 550 mm x 35 mm kokoisen ohuen polyvinyyli-kloridikalvon palamisominaisuudet (syttyvyyden laboratoriomenetelmä) (korvaava BS 2782-1:1997)
 • SFS 4902:1983 Muovit. Muovien kynttilämäisen palamisen vaatiman alimman happipitoisuuden määrittäminen (happi-indeksi) (korvaava ASTM D2863-13)
 • SFS 5099:1986 Muovit. Jäykät solumuovit. Palamisominaisuudet. Liekin korkeuden, palamisajan ja painon menetyksen määrittäminen pystysuorassa asennossa (korvaa-va ASTM D3014-11)
 • SFS-ISO 181:1986 Muovit. Jäykät muovit. Pienen koekappaleen syttyvyyden määrittäminen hehkuvalla metallisauvalla (esikuva ISO 181:1981 kumottu)
 • SFS-ISO 1158:1986 Muovit. Vinyylikloridin homopolymeerit ja kopolymeerit. Klooripitoisuuden määritys (korvaava ISO 1158:1998)
 • SFS-ISO 1184:1987 Muovit. Kalvojen vetolujuusominaisuuksien määrittäminen (korvaava ISO 527-3:1995)
 • SFS-ISO 1663:1986 Muovit. Jäykät solumuovit. Vesihöyrynläpäisynopeuden ja vesihöyryn läpäisevyyden määritys (korvaava ISO 1663:2007)
 • SFS-ISO 1922:1984 Muovit. Jäykät solumuovit. Leikkauslujuuden määritys (korvaava ISO 1922:2012)
 • SFS-ISO 2557-2:1989 Muovit. Amorfiset kestomuovit. Määrätyn kutistuman omaavien koekappaleiden valmistus. Osa 2: Laatat (esikuva ISO 2557-2:1986 kumottu)
 • SFS-ISO 2577:1984 Muovit. Kertamuovit. Puristettujen koetankojen kutistuman määritys (korvaava ISO 2577:2007)
 • SFS-ISO 2896:1974 Muovit. Jäykät solumuovit. Veden imeytymisen määritys (korvaava ISO 2896:2001)
 • SFS 3243 ISO 1887:1980 Lasikuidut. Hehkutushäviön määritys (korvaava ISO 1887:1995)
 • SFS 3722 ISO 2559:1980 Lasikuitumatot. Katkokuitu- ja jatkuvakuitumatto. Tuotemäärityksen perusteet (korvaava ISO 1887:2011)
 • SFS-ISO 3342:1987 Lasikuitu. Matot. Vetomurtovoiman määritys (korvaava ISO 3342:2011)
 • SFS-ISO 3343:1984 Lasikuitutuotteet. Langat. Kierteen tasapainoindeksin määritys (korvaava ISO 3343:2010)
 • SFS-ISO 3605:1987 Lasikuitu. Rovingit. Komposiittitankojen puristuslujuuden määritys (esikuva ISO 3605:1987 kumottu)


Takaisin