VTT opastaa hakkeen tuottajia ja käyttäjiä eurooppalaisiin hakestandardeihin

Tuula Rantalaiho (tuula.rantalaiho a chemind.fi), 8.4.2013

VTT järjestää Saarijärvellä 9. - 10.4.2013 koulutuspäivät, joiden aikana hakealan tuottajia ja käyttäjiä opastetaan soveltamaan käytäntöön hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardeja. Kolutus liittyy Älykäs Energiahuolto-ohjelman SolidStandards-projektiin, ja se järjestetään yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) kanssa.

SolidStandards-projektissa edistetään eurooppalaisten kiinteiden biopolttoaineiden standardien käyttöä eri maissa.

Nyt järjestettävässä koulutuksessa esitellään näytteenottostandardeja sekä tärkeimpien fysikaalisten ominaisuuksien määritykseen liittyviä standardeja. Käytännön soveltamista harjoitellaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun lämpökeskuksen hakevarastolla ja laboratoriossa. Lisäksi alan toimijat kertovat kokemuksistaan laadunmäärittelyssä ja -valvonnassa sekä kestävän kehityksen standardeista ja kriteereistä.

Kiinteiden biopolttoaineiden standardisointi kuuluu Suomessa Kemesta ry:n toimialaan. Kansallisen standardisointikomitean puheenjohtaja on johtava tutkija Eija Alakangas VTT:ltä. Hän on myös sekä eurooppalaisen että kansainvälisen kiinteiden biopolttoaineiden laatustandardityöryhmän puheenjohtaja. Molemmissa toimii sihteerinä toimialapäällikkö Jouni Valtanen Metsäteollisuus ry:stä. Kansainväliset laatuluokittelustandardit julkaistaan vuoden 2014 alussa, ja ne perustuvat vastaaviin eurooppalaisiin standardeihin.

Lisätietoja: Johtava tutkija Eija Alakangas, eija.alakangas a vtt.fi

Takaisin